Inwoners België

Inwoners België

O p dit moment heeft België zo’n 11,2 miljoen inwoners waarvan 9.8 miljoen inwoners de Belgische nationaliteit hebben. En 1,4 miljoen inwoners die een andere nationale tijd dragen dit is goed voor 11 procent van de totale bevolking. Uit de vier buurlanden van België: Frankrijk, Nederland, Luxemburg en Duitsland komen ongeveer 352.000 mensen. Dat is ongeveer 28 procent van de buitenlandse bevolking waarvan een groot deel dicht bij de grens van hun eigenland woont. De 23 ander landen van europa zijn ook nog is goed voor 40 procent van de buitenlandse inwoners. Bij de niet EU landen zijn er vooral veel Marokkaanse Turkse en Congolese gezinnen waarvan vooral de grootste groep uit Kongo komt omdat dit vroeger een kolonie van België was

Vooral de het geboorteschot in Brussel valt op de geboorte cijfers liggen in Brussel bijna twee keer zo hoog als de sterfte cijfers 15 procent om 7 procent. Deze groei komt vooral door de Marokkaanse en Turkse gezinnen in Brussel. Deze bevolking heeft gemiddeld meer kinderen als de autochtonen in België met als gevolg dat de bevolking een stuk jonger is wat het lage sterfte cijfer in Brussel verklaard.

Er zijn twee provincies die een sterfte overschot hebben namelijk: Henegouwen en West-Vlaanderen. Voor West-Vlaanderen is dit vooral te verklaren dat er een hele groep 60 plussers heen gaan om te genieten van hun pensioen en dus de bevolkingsleeftijd stijgt.

Terug naar boven